Skip to content

Prof.Dr. Burcu

Aslantaş Ateş

DENETİM KURULU ÜYESİ

Prof. Dr. Burcu Aslantaş Ateş, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini İşletme/Muhasebe ve Finansman alanında tamamlamıştır. Akademik görevine Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü’nde devam etmektedir.

Prof. Dr. Aslantaş Ateş akademik çalışmaları sürerken wellbeing halini artırmak için çıktığı kişisel gelişim yolculuğunda; Anadolu Üniversitesi-Aşçılık Programı (2020), Zeynep Aksoy Reset- Mindfulness Egitimi (2021), Yükselen Çağ Wellbeing Akademi & Chopra Center- Primordiyal Sesler Meditasyonu (2021), Gedik Üniversitesi&Yükselen Çağ Wellbeing Akademi- Wellbeing Uzmanlığı (2021), Gedik Üniversitesi&Yükselen Çağ Wellbeing Akademi- Biyointegratif Nefes Terapisti Uzmanlığı (2023) eğitimlerini tamamlamıştır.

Ağırlıklı olarak sağlık kurumlarında maliyet analizi, tıbbi cihaz verimliliği, hastalık ve hasta maliyeti, sürdürülebilirlik ve kalkınma amaçları alanlarında çalışmaları bulunan Aslantaş Ateş,

Türkiye’de “wellbeing” kavramını akademik dile ve alana katma gayesi ile de çeşitli bilimsel yayınlar ve çalışmalar gerçekleştirmektedir. Hali hazırda; wellbeing halinin satın alma davranışları üzerine etkileri, yükseköğretim kurumlarında wellbeing halinin artırılması, wellbeing dersi müfredatları ve finansal wellbeing konularında hem bireysel, hem de öğrencileri ve diğer araştırmacılarla çeşitli yayınlar yapmaktadır. Aynı zamanda çeşitli bilimsel kongrelerde katılımcılara ve çeşitli üniversitelerde öğrencilere/personele yönelik wellbeing kursları düzenlemektedir.

blank