Sağlıkta ve Sağlık Sektöründe ”Wellbeing”in Hayati Önemi

blank

Sağlık profesyonelleri sağlık sistemimizin omurgasıdır, ancak kendi iyilikleri çoğu zaman ihmal edilir. Zihinsel, fiziksel ve duygusal olmak üzere iyiliklerine öncelik vermek sadece kendilerine has bir özbakım değil, aynı zamanda optimal hasta bakımı ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi için de hayati önem taşır.

Sağlık çalışanı wellbeing’i neden bu kadar önemli?

  • Tükenmişlik ve stres: Yüksek baskı altında çalışma ortamları, düşük ücret politikaları ve talepkar iş yükleri, hem bireysel sağlık hem de hastalara yönelik bakım kalitesini etkileyen tükenmişliğe yol açabilir.
  • Hasta güvenliği: Stresli ve yorgun sağlık çalışanları hata yapmaya daha eğilimlidir, bu da potansiyel olarak hasta güvenliğini tehlikeye atar.
  • Personel tutma ve işe alım: Wellbeing’i önceliklendiren bir bakış açısı yetenekleri çeker ve elinde tutar, bunu öngöremeyen politikalar  ise personel ve işgücü kaybına olumsuz katkıda bulunur.
  • Maliyet etkinliği: İyilik programlarına yatırım, devamsızlık, çalışırken işe konsantrasyon sağlayamama ve personel döngüsü ile ilişkili maliyetleri gözle görülür şekilde azaltır.
blank

Peki, neler yapılabilir?

  • Örgütsel destek: Esnek çalışma düzenlemeleri, iş yükü yönetimi, akıl sağlığı destek kaynaklarına erişim ve stres azaltma programları aracılığıyla bir ‘Wellbeing’ ortamı yada işyeri kültürü oluşturmak.
  • Bireysel stratejiler: Sağlık çalışanları, kendi özbakımlarına öncelik vermeleri, stres yönetimi tekniklerini kullanmaları ve sağlıklı iş-yaşam sınırlarını korumaları konusunda teşvik etmek, eğitmek.
  • Sistemik değişiklikler: Adil çalışma koşulları, yeterli personel seviyesi ve sağlık profesyonelleri için erişilebilir destek hizmetleri teşvik eden politika değişiklikleri için farkındalıklar yapmak

Sağlık çalışanının ‘wellbeing’ine yatırım yapmak sadece yapılması gereken doğru şey değil, aynı zamanda hasta güvenliğine, sağlık sistemi verimliliğine ve nihayetinde daha sağlıklı bir topluma yapılan iyi bir yatırımdır. Sağlık çalışanı önemsendiğinde onlar da hastalarına sağlıklı şeklide bakmaya devam edebilirler.

Bu mini derleme, sağlık hizmetlerinde ‘Wellbeing’in kritik önemini vurgulamaktadır, ancak bu sadece bir başlangıç noktasıdır. Hepimiz için gerçekten destekleyici ve sürdürülebilir bir sağlık ortamı yaratmak için keşfedilecek ve uygulanacak daha çok şey vardır…

Dr. Özdal Ersoy

İç Hastalıkları&Gastroenteroloji Uzmanı

Wellbeing Uzmanı&Biyointegratif Nefes ve Yoga Eğitmeni