Skip to content

WELlBEING DERNEĞİ

YAYINLAR

Wellbeing ve Bütünsel Sağlık Derneği İdari Kurullarında bulunan uzman akademisyen üyelere ait Wellbeing Yayınları;

  • Wellbeing Alışkanlıklarının Tüketim Davranışlarına Etkisinin Hedonik Perspektiften İncelenmesi. İktisadi Konulara Davranışsal Yaklaşım. Aslantaş Ateş, B. ve Bengü, E. (2022).  KAYNAK
  • Wellbeing Course at Universities in the Context of Sustainable Development Goals. 5th International Health Science and Life Congress (IHSLS). Aslantaş Ateş, B., Bengü, E., ve Sahillioğlu, M. (2022) KAYNAK
  • Overcoming the Obstacles of Peace Education Through Wellbeing Practices. Gürsel-Bilgin, G., and Bengü, E. (2021). KAYNAK
  • Holistic Me: A Pilot Study of Integrated Approach for Students’ Wellbeing. The 5th International Higher Education Studies Conference (IHEC) Proceedings. Cihan-Aydoğdu, C., and Bengü, E. (2021) KAYNAK